KV2 Audio » EU projects (cz) » Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti KV2 Audio International s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti KV2 Audio International s.r.o.

eu

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní haly v Milevsku. Jedná se zejména o zateplení, výměnu oken, fasádu a pořízení nové technologie vytápění včetně rozvodů. Primárním cílem tohoto projektu je dosažení energetických a finančních úspor zlepšením tepelně technických vlastností dotčených budov, což bude mít za následek jak snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, tak i snížení emisí hlavních sledovaných polutantů. Uskutečněním projektu dojde k výrazným energetickým úsporám, jež jsou brány jako hlavní závazný ukazatel pro projekty v programu Ekoenergie.

Program podpory:    Operační program Podnikání a Inovace
Číslo projektu:     3.1 EED03/354
Harmonogram:    1.6. 2011 - 31.12. 2012
Způsobilé výdaje:    Kč 8 500 000,-    

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2022 – All rights reserved