KV2 Audio » Novinky » Zvukový systém od KV2 Audio podtrhuje akustickou výjimečnost Rudolfina

Zvukový systém od KV2 Audio podtrhuje akustickou výjimečnost Rudolfina

6/8/2020

Nejprestižnější pražská koncertní síň a sídlo České filharmonie, která zde vystoupila poprvé roku 1896 pod taktovkou Antonína Dvořáka, byla vystavěna v letech 1876–1884 podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze a dodnes je místem konání výjimečných koncertů klasické hudby. Dvořákova síň s kapacitou přes 1100 míst má jednu z nejpozoruhodnějších akustik a využívá se často právě pro svou neopakovatelnou atmosféru i pro nahrávání klasických děl.

Ahren Prohmann, světoznámý producent, hudební režisér, držitel několika ocenění Grammy, zde po realizaci kompletní nahrávky Dvořákových symfonií v roce 2014 uvedl, že žádná ze slavných starých síní na světě, jako je například Musikverein ve Vídni, Concertgebouw v Amsterdamu nebo Symphony Hall v Bostonu, nemá tak vysoce rozpoznatelný zvuk. Zdejší akustika je typická velmi dlouhým odrazem nejvýrazněji ve středových frekvencích, osobitost zvuku Dvořákovy síně je dotvářena i dalšími unikátními prvky, např. konstrukcí hlediště.

Po mnoho let se zde však zvukoví mistři potýkali s kvalitou reprodukce zesilované řeči, zejména pak se srozumitelností a rovnoměrným pokrytím celého prostoru. Snaha o vyřešení  ozvučení narážela vždy zejména na velmi přísné požadavky památkové ochrany budovy Rudolfina. Ta v podstatě neumožňuje výrazný technický zásah, který není v souladu s danou architektonickou estetikou. „Dlouhodobě jsme se potýkali s nedostatečnou srozumitelností mluveného slova v Dvořákově síni, kvůli specifické akustice to nikdy nebylo ideální,“ přiznává Radomír Stöhr, technický správce Rudolfina.  

Jiří Krampera, světově proslulý konstruktér zvukových systémů a zakladatel české společnosti KV2 Audio, se tohoto úkolu se svým týmem ujal. Jeho více než padesátiletá kariéra čítá celou řadu profesních úspěchů u mnoha světových firem (Yorkville Sound, RCF, Mackie, B&C atd.), kde řídil vývoj různých komponent v oblasti profesionální audiotechniky. Mnoho z nich se stalo později průmyslovým standardem. Filozofie jeho společnosti se od konkurence odlišuje především v technologickém přístupu, který je plně zaměřen na nejvyšší možný dynamický rozsah a nejmenší možné ztráty způsobené zkreslením a změnou signálu průchodem jednotlivých částí zvukového řetězce. „Naše technologie respektuje mnoho faktorů, které jsou důležité pro kvalitu zvuku, ať už mluvíme o elektronické integritě, vzorkování digitálních systémů, pulzní odezvě, dynamickém rozsahu či akustickém návrhu,“ vyjmenovává Krampera.

Více o technologii KV2

Spolupráci s KV2 Audio uvítal také generální ředitel České filharmonie David Mareček: „Se zvukovými systémy KV2 máme vynikající zkušenosti. Vzpomenul bych zejména každoroční Open Air koncert, kterým vždy v červnu ukončujeme koncertní sezonu České filharmonie. Ten tradičně přenáší v přímém přenosu i Česká televize.“

Tým pod vedením Jiřího Krampery navrhl a zkonstruoval reprosoustavy s velkým důrazem na řízené vyzařování a současné minimalizaci vzniku a důsledků dozvuku. Vzhledem k rozměru sálu jsou niky, do kterých jsou hlavní reproduktory zabudovány, umístěny poměrně zeširoka, bylo pro optimální vykrytí celého prostoru nutné navrhnout vyzařováním mimo geometrickou osu do strany. „Díky technickým omezením sálu pro instalace zvukových systémů, jsme se rozhodli o vyvinutí speciální soustavy přímo na míru tomuto prostoru,“říká Jiří Krampera.

Přízemí pokrývá třípásmová pasivní reprosoustava s velmi vysokým rozlišením a řízeným vyzařováním, vybavená šesti 10” reproduktory pro středobasové frekvence, dvěma 5” pro středy a jedním 1” reproduktorem pro výšky. Balkón ozvučuje podobně konstruovaný třípásmový systém.

Vykrývku balkónu zajišťuje opět na míru vyvinutý systém pasivní systém, zde osazený čtyřmi 6" reproduktory pro středobasy, jedním 5" reproduktorem pro středové kmitočty a jedním 1" pro výšky.

Amplifikaci pasivních celopásmovým reprosoustav Dvořákovy síně poskytují dva zesilovače ESP4000, zvukový processing dva analogové kontroléry SAC2.

V KV2 se snažíme o minimalizaci zkreslení celého elektroakustického řetězce, proto jsme i zde kompletní signálovou cestu zachovali v nejvyšší možné, plně analogové kvalitě. Naprosto se zde vyhýbáme jakémukoli digitálnímu zpracování”, zdůrazňuje Krampera.

Zvuková kabina pro Dvořákovu síň je vybavena jedním párem aktivních reproduktorů EX6 z běžného výrobního portfolia KV2 a mixážním pultem Soundcraft GB2-24, který byl opět v laboratořích KV2 speciálně modifikován pro vysoké rozlišení zvuku.

Zmínku si ještě zaslouží pasivní odposlechy ESD10 (amplifikované ESP4000) pro pěvecký sbor a pár ESD6 pro zákulisí Dvořákovy síně napájený zjednodušenou verzí zesilovače ESP1000.

Součástí projektu ozvučení byla také Sukova síň, což je historicky nejmladší sál v budově Rudolfina, který byl vybudován v letech 1940 – 1942 podle návrhů architekta Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako menší kongresový sál, v rámci úprav přilehlé Dvořákovy síně.

V roce 2015 došlo ke kompletní rekonstrukci sálu s cílem zlepšit akustické vlastnosti a v souvislosti s ozvučením hlavní koncertního sálu Rudolfina vybavil tým Jiřího Krampery i tento prostor speciálně navrženou třípásmovou aktivní reprosoustavou s velmi vysokým rozlišením a řízeným vyzařováním (4x 6” středobasy, 1x 6” středy, 1x1.75” výšky). Důležitým parametrem této soustavy je celopásmová frekvenční charakteristika a optimální vykrytí prostoru. Zajímavým detailem je pak estetické zakomponování zesilovače s pasivním chlazením do stěny sálu.

Jsem velmi pyšný na práci mého týmu, který musel čelit složitým podmínkám zadání, zejména pak fakt, že většina řešení, které jsme v Rudolfinu instalovali, byla na míru a unikátní. Po celou dobu jsme se však snažili zúročit naše dlouholeté zkušenosti s konstrukcí zvukových systémů a plně respektovat technologické principy, na kterých naše společnost stojí”, dodává Jiří Krampera.

Nové ozvučení je v drtivé většině případů využíváno pro reprodukci mluveného slova a pochvaluje si ho nejen přítomné obecenstvo, ale také technici zajišťující časté televizní přenosy.

Technický popis systému KV2 Audio

Dvořákova síň - přízemí

Třípásmová pasivní reprosoustava s velmi vysokým rozlišením a řízeným vyzařováním vybavená kombinací 10", 5" a 1" reproduktorů

Dvořákova síň - balkón

Třípásmová pasivní reprosoustava s velmi vysokým rozlišením, řízeným vyzařováním vybavená kombinací 10", 5" a 3" reproduktorů

  • Zesilovače (ESD310H/T): 2x ESP4000
  • Processing: 2x SAC2

Vykrývka - balkón

Třípásmová pasivní reprosoustava s velmi vysokým rozlišením, řízeným vyzařováním vybavená kombinací 6", 5" a 1" reproduktorů

Další:

  • Odposlech sbor: 2x ESD10 + ESP4000
  • Odposlech - zvuková kabina: 2x EX6
  • Odposlech - zázemí: 2x ESD6 + ESP1000
  • Mix: Soundcraft GB2-24 (modifikován KV2)

Sukova síň

Třípásmová aktivní reprosoustava s velmi vysokým rozlišením a řízeným vyzařováním vybavená kombinací 6", 1,75" reproduktorů

Kontakt

Hlavní kancelář KV2 Audio International spol.s.r.o
Nádražní 936
Milevsko 399 01
Česká republika

DIČ: CZ26051591
Telefon: +420 383 809 320 (anglicky)
E-mail: info@kv2audio.com

Distribuce

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2024 – Všechna práva vyhrazena