KV2 Audio » Technické rozhovory s Jiřím Kramperou » Část 4. Unikátnost konstrukce převodníků KV2 - nejvyšší možné rozlišení s nejnižším možným zkreslením

Část 4. Unikátnost konstrukce převodníků KV2 - nejvyšší možné rozlišení s nejnižším možným zkreslením

1260x1260-1465204694-03

Jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu reproduktorů pro Super Live Audio systémy je eliminace nežádoucích rezonací. Tyto rezonance jsou nejčastěji způsobeny mechanickou konstrukcí reproduktoru a neschopností správně ovládat pohyb membrány. Tyto rezonance maskují slabé signály a produkují tóny které nesouvisí s reprodukovaným signálem, to snižuje rozlišení signálu.

Jedním z hlavních a často opomíjených parametrů reproduktoru je jeho impulzní odezva. Parametry reproduktorů jsou téměř výhradně měřeny sinusovým průběhem. Trvalý sinusový signál je však velmi vzdálen hudebnímu signálu. Hudební signály jsou složeny z mnoha druhů signálů, základních tónů, harmonických, šumů a ruchů. Reproduktor měřený trvalým sinusovým signálem, má možnost a čas se "rozhoupat" na vyšším kmitočtu, než je schopen správně pracovat protože nemá plnou kontrolu nad hmotou membrány a správným pohybem.

Na obrázku níže je zobrazen originální ostře ukončený sinusový signál (červený, nahoře) a stejný signál reprodukovaný, který silně dokmitává po ukončení signálu. Toto dokmitávání je způsobeno nedostatečnou kontrolou nad hmotou membrány. Špatná impulzní odezva reproduktoru má velmi negativní vliv na vytváření zpětné vazby. Díky excelentní impulzní odezvě mají SLA systémy vyjímečnou odolnost proti zpětné vazbě.

Vliv rezonance reproduktoru, originální signál (červený, nahoře) a reprodukovaný signál (modrý, dole)

Aktivní kontrola Impedance (AIC)

Kontrola nad hmotností membrány lze velice příznivě ovlivnit použitím Aktivní kontroly impedance (trans coil) reproduktoru. Tento systém využívá další pevnou cívku, která svým paralelním připojením redukuje indukčnost reproduktoru téměř na nulu a dramaticky zlepšuje impulzní odezvu. Indukčnost je jedním z hlavním příčin zkreslení reproduktoru lichými harmonickými, které je mnohem slyšitelnější než zkreslení sudými harmonickými.

Nízká indukčnost = Nízké harmonické zkreslení

Závislost citlivosti a zkreslenní reproduktoru na kmitočtu při zapnuté a vypnuté AIC

Systém Aktivní kontroly impedance je tvořen přídavnou, pevnou cívkou umístěnou v mezeře magnetického obvodu reproduktoru. Tato cívka je téměř stejně dlouhá jako mezera a je navinuta okolo pólového nástavce tak aby byla velmi blízko hlavní, pohyblivé cívky reproduktoru. Proud tekoucí touto cívkou vytváří magnetické pole, které má opačnou polaritu, než pohyblivá cívka reproduktoru. AIC zruší většinu indukčnosti a redukuje mudulaci magnetického toku a indukčnosti. Na AIC je možné nahlížet jako na aktivní zkratovací kroužek v mezeře. Různým připojením pomocné cívky je možné upravit vlastnosti reproduktoru dle konkrétních potřeb.

Používáním vysoce kvalitních reproduktorů s minimálním zkreslením se projevila potřeba pro zdokonalení elektronických částí SLA systémů. Ve skutečnosti je jen málo výrobců schopno využít AIC technologie, protože se při testování díky těmto reproduktorům negativně projeví nedostatky v návrhu elektroniky. K mnohem větším kompromisům ve zvukové kvalitě dochází při využívání digitálního zpracování pro redukci a korekci nedostatků akustického návrhu zvukových systémů.

Kontakt

Hlavní kancelář KV2 Audio International spol.s.r.o
Nádražní 936
Milevsko 399 01
Česká republika

DIČ: CZ26051591
Telefon: +420 383 809 320 (anglicky)
E-mail: info@kv2audio.com

Distribuce

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2024 – Všechna práva vyhrazena