KV2 Audio » Technické rozhovory s Jiřím Kramperou » Část 5. Technologie zesilovačů KV2 a elektronika aktivního subwooferu VHD4.21

Část 5. Technologie zesilovačů KV2 a elektronika aktivního subwooferu VHD4.21

04

Návrh zesilovačů KV2 Audio vychází čistě z požadavků pro dané použití. Tento přístup umožňuje využívat specifické typy zesilovačů s vlastnostmi potřebnými pro co nejlepší reprodukci signálu v určitém pásmu: vysokých, středních a nízkých kmitočtů. Pro nízkofrekvenční zařízení vyplývají speciální požadavky: basové reproduktory jsou velké, s těžkou membránou a je proto těžké jejich hmotu udržet pod kontrolou. Je zapotřebí velký výkon a velký činitel tlumení zesilovače na nízkých frekvencích, navíc při fázovém posunu mezi proudem a napětím.

Fázový posun mezi proudem a napětím nanstává při průchodu proudu cívkou, tedy i cívkou reproduktoru. Např. při výstupním výkonu zesilovače 1000 W (100 V a 10A - ze zesilovače) je při fázovém posunu na reproduktoru zapotřebí dodat dvojnásobný proud při polovičním napětí pro plnou kontrolu jeho pohybu. Standardní zesilovače nejsou schopny tyto podmínky splnit, proto jsme vyvinuly novou topologii zesilovačů pro nízké frekvence, které jsou schopny dodat velmi vysoký proud a zároveň mají velmi vysokou účinnost až 90% pro minimální požadavky na chlazení a zajištění vysoké spolehlivosti.

Tyto zesilovače jsou vybaveny spínaným napájecím zdrojem, který udržuje výstupní napětí nízké, avšak je schopný dodat velmi vysoký proud a tudíž má velmi vysoký činitel tlumení než standardní zesilovače třídy H, nebo D.

Pro středovýškové a výškové zesilovače používáme zesilovače třídy AB, nebo A, které poskytují vysokou kvalitu, rychlost, čistotu signálu a nízké zkreslení, parametry potřebné pro tato pásma. Pro nízké intermodulační zkreslení využíváme mosfetové, rychlé push-pull zesilovače s transformátorovým výstupem.

Použití výstupního transformátoru u zesilovače umožňuje kontrolu výstupního signálu zesilovače a zásadní snížení intermodulačního zkreslení při limitaci, viz. grafy IM zkreslení při limitaci zesilovače bez a s transformátorovým výstupem.

Kontakt

Hlavní kancelář KV2 Audio International spol.s.r.o
Nádražní 936
Milevsko 399 01
Česká republika

DIČ: CZ26051591
Telefon: +420 383 809 320 (anglicky)
E-mail: info@kv2audio.com

Distribuce

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2024 – Všechna práva vyhrazena