KV2 Audio » EU Projects » Propagace KV2 Audio na zahraničních veletrzích a výstavách

Propagace KV2 Audio na zahraničních veletrzích a výstavách

eu

Hlavním cílem projektu je podpora exportních aktivit společnosti KV2 Audio International s.r.o. prostřednictvím účastí na renomovaných zahraničních výstavách. Společnost KV2 Audio je exportně orientovanou společností vyrábějící špičkovou profesionální audiotechniku vlastní konstrukce, zaměřenou na cílový segment ozvučování stadionů, divadel, kin, koncertních sálů, hudebních klubů, apod. Systémy KV2 Audio vzbuzují v odborných kruzích obrovský zájem a požívají respekt všech předních světových výrobců. Předkládaný projekt umožní prezentaci nových produktů na nejvýznamnějších světových výstavách v oboru a bude tak významným nástrojem podpory exportního potenciálu společnosti.

Program podpory:    Operační program Podnikání a Inovace
Harmonogram:    1.12. 2012 - 31.12. 2013
 

El futuro del sonido. Perfectamente claro.

© KV2 Audio 2022 – Todos los derechos reservados