KV2 Audio » EU Projects » Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti KV2 Audio International s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti KV2 Audio International s.r.o.

eu

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní haly v Milevsku. Jedná se zejména o zateplení, výměnu oken, fasádu a pořízení nové technologie vytápění včetně rozvodů. Primárním cílem tohoto projektu je dosažení energetických a finančních úspor zlepšením tepelně technických vlastností dotčených budov, což bude mít za následek jak snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, tak i snížení emisí hlavních sledovaných polutantů. Uskutečněním projektu dojde k výrazným energetickým úsporám, jež jsou brány jako hlavní závazný ukazatel pro projekty v programu Ekoenergie.

Program podpory:    Operační program Podnikání a Inovace
Harmonogram:    1.6. 2011 - 31.12. 2012  

Contact

Head Office KV2 Audio International spol.s.r.o
Nádražní 936
Milevsko 399 01
Czech Republic

VAT: CZ26051591
Phone: +420 383 809 320
E-mail: info@kv2audio.com

Distribución

El futuro del sonido. Perfectamente claro.

© KV2 Audio 2023 – Todos los derechos reservados