KV2 Audio » EU projects (cz) » Zavedení výsledků vlastního vývoje do výroby v oblasti profesionální audio techniky

Zavedení výsledků vlastního vývoje do výroby v oblasti profesionální audio techniky

 
 
eu
 

Hlavním cílem projektu je zavedení výsledků vlastního výzkumu a vývoje do sériové výroby v oblasti kompletního elektroakustického řetězce, ve kterém nedochází k nežádoucí změně zvuku, a to od zdroje signálu až k posluchači (inovace produktu). Současně dojde také k vlastnímu řešení inovace výrobní postupu osazování tištěných spojů (inovace procesu) na zakoupené technologické lince. S tím souvisí i komplexní inovace v oblasti organizačních procesů a marketingových aktivit společnosti KV2 Audio. Jedná se především o inovaci organizačních prvků v obchodě a logistice (např. zavedení outsourcingu) a zavedení nových prodejních kanálů se specifickou marketingovou kampaní (s důrazem na nový postoj a vnímání profesionální audio techniky). V rámci realizace projektu bude pořízena potřebná výrobní infrastruktura pro zavedení výsledků vlastního vývoje (osazovací linka pro tištěné spoje, lakovna, sítotisk, pec, pájecí vlna, apod.), dále bude realizováno technické zhodnocení části budovy určené pro inovovanou výrobu, a vynaloženy náklady na certifikaci a homologaci sériově vyráběných výrobků. Součástí způsobilých výdajů pro organizační inovaci budou specifické odborné externí služby.

Program podpory:    Operační program Podnikání a Inovace
Harmonogram:    31.8. 2011 - 1.8. 2014

 
 

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2021 – All rights reserved