KV2 Audio » Produkty » VHD5

VHD5 Constant Power Point Source

Více jak pět let vývoje KV2 přeneslo výhody bodového zvukového zdroje do velkokapacitního ozvučování. Systém zajišťuje přenos zvukového signálu do velkých vzdáleností v kvalitě a rozlišení nedosažitelných pomocí systémů Line-array a digitálního zpracování. Systém využívá vysoce pokročilý akustický design, reproduktory v sestavení do bodového zdroje, mimořádně účinné a účelově navržené zesilovače a zcela jedinečné, hybridní, zpracování audio signálu.

Video

 
VHD5Základní popis

Popis

Již nějakou dobu se systémy Line-array používají převážně pro velké koncertní zvukové systémy. Mít všechny komponenty sestavené v jedné ose vyřešilo problémy s interferencí elektroakustických měničů v horizontální rovině, ale k interferenci ve vertikální rovině, která má destruktivní vliv na vysoké kmitočty, zde stále dochází. K další ztrátě a poškození vysokých kmitočtů dochází v důsledku průchodu vzduchem, který je navíc rozpohybováván nejenom větrem ale také teplem stoupajícím z publika. Výrobci se pokouší tyto problémy napravit prostřednictvím akustického designu, nebo pomocí DSP, výsledkem je však další snížování rozlišení v důsledku nedostatečného digitálního zpracování a jednoduchých fyzikálních principů, které nelze ignorovat.

V KV2 věříme, že vzdálenost se rovná rozlišení. To znamená, že čím vyšší je kvalita zdroje, tím lepší je srozumitelnost ve větší vzdálenosti. Teorie, že Line-array mají menší ztráty s rostoucí vzdáleností než bodový zdroj, je nesprávná a neúplná. Důkazem je ztráta srozumitelnosti a čistoty zvuku ve větších vzdálenostech v porovnání s bodovým zdrojem. Abychom dosáhli vysokého rozlišení potřebného k pokrytí velkých vzdáleností, zaměřili jsme se na vývoj jedinečného hybridního zpracování, které využívá nejlepší dostupné vlastnosti akustického návrhu, analogové, tak i digitální oblasti, a povyšuje návrh systému na zcela novou úroveň. Konečným výsledkem je zvuk ve velmi vysokém rozlišení, nepoškozený impulsní přenos a fázově koherentní zvuk, maximální rozlišení i na velkou vzdálenost.

K pokrytí velkých prostor a početného publika je zapotřebí dostatečně dimenzovaný systém schopný poskytovat vysoký akustický tlak. To však znamená extrémně velký bodový zdroj, se kterým by nebylo možné manipulovat, natož ho přepravovat. V KV2 jsme se zaměřili na vývoj modulárního systému, který má minimální nežádoucí interferenci mezi elektroakustickými měniči a zároveň využívá více komponent v několika jednotkách tak že vniká středo-výškový modul VHD5.0 a středo-basový modul VHD8.10.

Systém je sestaven tak, aby reprezentoval jeden velký bodový zdroj, každá část systému je rozměrově úměrná vyzařovaným vlnovým délkám. Středo-výškový modul VHD5.0 je uprostřed a okolo jsou umístěny středo-basové části – moduly VHD8.10. Vyzařovaný výkon každého pásma zůstává konzistentní a vyvážený ve vztahu k frekvenční charakteristice, tím je zajištěno, že zvuk je do celého ozvučovaného prostoru distribuován vyrovnaně. Vysokofrekvenční zvukovod a horna VHD5.0 kombinuje tři 3” NVPD (Nitrate Vapour Particle Deposition) titanové drivery. Tato jedinečná sestava poskytuje vysoký výkon s extrémně nízkým zkreslením a poskytuje čisté a vyrovnané výšky při poslechu na malou i velkou vzdálenost. Horna VHD5.0 zachovává vlastnostmi bodového zdroje. Středofrekvenční část VHD5 je sestavena z 6x 8” (Trans-coil) středových reproduktorů s extrémně nízkým zkreslením. Reproduktory jsou umístěny v pečlivě navržené horně pro zajištění vysoké účinnosti, nízkého zkreslení a vyzařování 80° x 30°. Kolem středo-výškové části je umístěno 32 velmi dynamických středo-basových reproduktorů v rozložení pro zajištění optimálního vyzařovacího úhlu a rozložení výkonu.

Vlastnosti

  • Velkoformátový bodový systém o konstantním výkonu
  • Extrémně výkonný touringový systém
  • Velké koncerty
  • Velké klubové instalace
PDF

VHD5 Subwoofer Configurations

VHD5 Subwoofer Configurations

 
 
PDF

VHD5.0, VHD8.10 uživatelský návod

VHD5.0, VHD8.10 uživatelský návod - EN

 
 
PDF

VHD5000 Amplifiers User Guide

User Guide for VHD5000 and VHD5000S Amplifiers

 
 
PDF

VHD5000 GUI Touchscreen Control, Web Control

VHD5000 GUI Touchscreen Control, Web Control

 
 
DWG

VHD5.0 - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
PDF

VHD5.0 2D Drawing

VHD5.0 2D Drawing

 
 
DWG

VHD8.10 3D Drawing

VHD8.10 3D Drawing - DWG file

 
 
PDF

VHD8.10 2D Drawing

VHD8.10 2D Drawing

 
 
PDF

VHD5000 - 2D

VHD5000 2D Drawings

 
 
DWG

VHD5000 - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
PDF

VHD5000S - 2D

VHD5000S 2D Drawings

 
 
DWG

VHD5000S - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
GLL

VHD5.0 EASE data

VHD5.0 EASE data (1x VHD5.0, 3x VHD8.10)

 
 
GLL

VHD5.0 + downfill EASE data

VHD5.0 EASE data (1x VHD5.0, 3x VHD8.10, 1x SL412 as downfill)

 
 
PDF

VHD5.0 Brochure

VHD5.0 Constant Power Source Array brochure - ENG

 
 
GLL

VHD5.0 EASE Focus

VHD5.0 EASE Focus

 
 
GLL

VHD5.0 with VHD5.1 Downfill EASE Focus

VHD5.0 with VHD5.1 Downfill EASE Focus

 
 
 
 
 

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2020 – Všechna práva vyhrazena