KV2 Audio » Produkty » VHD5

VHD5 Constant Power Point Source

Více jak pět let vývoje KV2 přeneslo výhody bodového zvukového zdroje do velkokapacitního ozvučování. Systém zajišťuje přenos zvukového signálu do velkých vzdáleností v kvalitě a rozlišení nedosažitelných pomocí systémů Line-array a digitálního zpracování. Systém využívá vysoce pokročilý akustický design, reproduktory v sestavení do bodového zdroje, mimořádně účinné a účelově navržené zesilovače a zcela jedinečné, hybridní, zpracování audio signálu.

Video

 
VHD5Základní popis

Popis

Již nějakou dobu se systémy Line-array používají převážně pro velké koncertní zvukové systémy. Mít všechny komponenty sestavené v jedné ose vyřešilo problémy s interferencí elektroakustických měničů v horizontální rovině, ale k interferenci ve vertikální rovině, která má destruktivní vliv na vysoké kmitočty, zde stále dochází. K další ztrátě a poškození vysokých kmitočtů dochází v důsledku průchodu vzduchem, který je navíc rozpohybováván nejenom větrem ale také teplem stoupajícím z publika. Výrobci se pokouší tyto problémy napravit prostřednictvím akustického designu, nebo pomocí DSP, výsledkem je však další snížování rozlišení v důsledku nedostatečného digitálního zpracování a jednoduchých fyzikálních principů, které nelze ignorovat.

V KV2 věříme, že vzdálenost se rovná rozlišení. To znamená, že čím vyšší je kvalita zdroje, tím lepší je srozumitelnost ve větší vzdálenosti. Teorie, že Line-array mají menší ztráty s rostoucí vzdáleností než bodový zdroj, je nesprávná a neúplná. Důkazem je ztráta srozumitelnosti a čistoty zvuku ve větších vzdálenostech v porovnání s bodovým zdrojem. Abychom dosáhli vysokého rozlišení potřebného k pokrytí velkých vzdáleností, zaměřili jsme se na vývoj jedinečného hybridního zpracování, které využívá nejlepší dostupné vlastnosti akustického návrhu, analogové, tak i digitální oblasti, a povyšuje návrh systému na zcela novou úroveň. Konečným výsledkem je zvuk ve velmi vysokém rozlišení, nepoškozený impulsní přenos a fázově koherentní zvuk, maximální rozlišení i na velkou vzdálenost.

K pokrytí velkých prostor a početného publika je zapotřebí dostatečně dimenzovaný systém schopný poskytovat vysoký akustický tlak. To však znamená extrémně velký bodový zdroj, se kterým by nebylo možné manipulovat, natož ho přepravovat. V KV2 jsme se zaměřili na vývoj modulárního systému, který má minimální nežádoucí interferenci mezi elektroakustickými měniči a zároveň využívá více komponent v několika jednotkách tak že vniká středo-výškový modul VHD5.0 a středo-basový modul VHD8.10.

Systém je sestaven tak, aby reprezentoval jeden velký bodový zdroj, každá část systému je rozměrově úměrná vyzařovaným vlnovým délkám. Středo-výškový modul VHD5.0 je uprostřed a okolo jsou umístěny středo-basové části – moduly VHD8.10. Vyzařovaný výkon každého pásma zůstává konzistentní a vyvážený ve vztahu k frekvenční charakteristice, tím je zajištěno, že zvuk je do celého ozvučovaného prostoru distribuován vyrovnaně. Vysokofrekvenční zvukovod a horna VHD5.0 kombinuje tři 3” NVPD (Nitrate Vapour Particle Deposition) titanové drivery. Tato jedinečná sestava poskytuje vysoký výkon s extrémně nízkým zkreslením a poskytuje čisté a vyrovnané výšky při poslechu na malou i velkou vzdálenost. Horna VHD5.0 zachovává vlastnostmi bodového zdroje. Středofrekvenční část VHD5 je sestavena z 6x 8” (Trans-coil) středových reproduktorů s extrémně nízkým zkreslením. Reproduktory jsou umístěny v pečlivě navržené horně pro zajištění vysoké účinnosti, nízkého zkreslení a vyzařování 80° x 30°. Kolem středo-výškové části je umístěno 32 velmi dynamických středo-basových reproduktorů v rozložení pro zajištění optimálního vyzařovacího úhlu a rozložení výkonu.

Vlastnosti

  • Velkoformátový bodový systém o konstantním výkonu
  • Extrémně výkonný touringový systém
  • Velké koncerty
  • Velké klubové instalace
PDF

VHD5 Subwoofer Configurations

VHD5 Subwoofer Configurations

 
 
PDF

VHD5.0, VHD8.10 uživatelský návod

VHD5.0, VHD8.10 uživatelský návod - EN

 
 
PDF

VHD5.1 Data Sheet

VHD5.1 Data Sheet

 
 
PDF

VHD5000 Amplifiers User Guide

User Guide for VHD5000 and VHD5000S Amplifiers

 
 
PDF

VHD5000 GUI Touchscreen Control, Web Control

VHD5000 GUI Touchscreen Control, Web Control

 
 
DWG

VHD5.0 - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
PDF

VHD5.0 2D Drawing

VHD5.0 2D Drawing

 
 
DWG

VHD8.10 3D Drawing

VHD8.10 3D Drawing - DWG file

 
 
PDF

VHD8.10 2D Drawing

VHD8.10 2D Drawing

 
 
DWG

VHD5.1 2D DWG

VHD5.1 2D DWG

 
 
PDF

VHD5.1 2D

VHD5.1 2D

 
 
PDF

VHD5000 - 2D

VHD5000 2D Drawings

 
 
DWG

VHD5000 - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
PDF

VHD5000S - 2D

VHD5000S 2D Drawings

 
 
DWG

VHD5000S - 3D

1:1 scale - clamping points - weight - dwg file

 
 
GLL

VHD5.0 EASE data

VHD5.0 EASE data (1x VHD5.0, 3x VHD8.10)

 
 
GLL

VHD5.0 + downfill EASE data

VHD5.0 EASE data (1x VHD5.0, 3x VHD8.10, 1x SL412 as downfill)

 
 
PDF

VHD5.0 Brochure

VHD5.0 Constant Power Source Array brochure - ENG

 
 
GLL

VHD5.0 EASE Focus

VHD5.0 EASE Focus

 
 
GLL

VHD5.0 with VHD5.1 Downfill EASE Focus

VHD5.0 with VHD5.1 Downfill EASE Focus

 
 
 
 
 

The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

© KV2 Audio 2021 – Všechna práva vyhrazena